De Geluidpraktijk

De Geluidpraktijk is een akoestisch ingenieursbureau voor zowel de professionele als de particuliere markt, gespecialiseerd in het berekenen, meten, controleren, monitoren, optimaliseren en beheersen van geluid in de leefomgeving.

Geluid speelt steeds meer een belangrijke rol in de omgevingskwaliteit. Dit geldt zowel voor de kwaliteit van de binnen- als de buitenomgeving. Hierdoor komt geluid in veel verschillende wetten met elk hun eigen reikwijdte voor.

Wij onderzoeken onder andere of aan de wettelijke normen wordt voldaan en adviseren op grond daarvan over de inrichting en het beheer van de omgeving.

Gewoon een goed en deskundig advies, waarbij de gewenste situatie centraal staat. Over alle vragen op het gebied geluid in relatie tot ruimte en omgevingskwaliteit gaan wij graag met u in gesprek! Hoe is de situatie nu, waar wilt u naar toe en hoe kunnen wij u daarbij helpen? Wij gebruiken daarvoor onze ervaring van de afgelopen 20 jaar door betrokkenheid bij onze diensten op alle schaalniveaus. Onze opgebouwde relaties met onder meer: omgevingsdiensten, gemeenten, regio’s, provincies, industrie, midden- en kleinbedrijf, aannemers, en particulieren, zorgen ervoor dat wij willen en kunnen fungeren als bruggenbouwer tussen de verschillende belanghebbenden.

 

Door akoestisch onderzoek brengen wij de geluidsituatie in beeld. Bij knelpunten kunnen wij u adviseren over de te nemen maatregelen. Dit doen wij met behulp van moderne meetapparatuur, reken- analyse- en modelleringsprogramma’s.

Of het nu gaat om een akoestisch onderzoek voor uw bedrijf, een geluidmeting bij u op de arbeidsplaats of een controlemeting bij u thuis naar aanleiding van de geluidoverlast die u ervaart… wij hebben de kennis, de ervaring en de middelen om u hierbij van dienst te zijn.

Neem gerust contact op!

Heeft u vragen over De Geluidpraktijk? Neem gerust contact met ons op.

Onze opdrachtgevers