Over ons

De Geluidpraktijk is een onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in het berekenen, meten, controleren, monitoren, optimaliseren en beheersen van geluid. We werken vanuit ons kantoor in Oosterwolde en hiermee zitten we centraal in het noorden van het land. We meer dan 20 jaar ervaring op het gebied allerlei geluidvraagstukken en zijn daarom een uitstekende partij om uw vraag of probleem voor te leggen.

Geluid speelt een belangrijk rol in ons dagelijks leven en zijn van invloed op het welbevinden van mensen. Hierdoor komen geluid in veel verschillende wetten met elk hun eigen reikwijdte voor. De Geluidpraktijk onderzoekt onder andere of aan de wettelijke normen wordt voldaan en adviseert op grond daarvan over de inrichting en het beheer van de omgeving.

Een pragmatische aanpak op basis van deskundigheid en ervaring is ons uitgangspunt. Specialistisch onderzoek en second opinion advies vormen een belangrijk deel van ons werk. Wij gebruiken wij voor onze dienstverlening de meest gangbare en moderne meet- en rekenapparatuur en reken- en modelleringssoftware.

Op onze werkzaamheden is de DNR 2011 van toepassing. De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011) beslaat de algemene branchevoorwaarden voor ontwerpen, adviseren en organiseren voor de gebouwde omgeving voor opdrachtgever en -nemer. Het is de beste regeling voor het afsluiten van overeenkomsten tussen adviseurs (architecten en ingenieurs) en klanten. U kunt de DNR 2011 en de toelichting via de onderstaande link downloaden.

R. Smid

R. Laan